Τηλεφωνικές παραγγελίες 210 816 9999
Δευ - Παρ: 08:30 - 16:30
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40.00
Για τα 2 πρώτα κιλά, Εντός Αττικής

Τρόποι Αποστολής (Τόπος και χρόνος παράδοσης)

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη «Διαθέσιμο για αποστολή» εκτελούνται και τα προϊόντα παραδίδονται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Λάρισας, από την αποδοχή της κάθε παραγγελίας από την ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ, μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (8:30πμ - 16:30μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Σε περίπτωση που η προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη, τότε παρατείνεται μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα. Η παράδοση των προϊόντων με ένδειξη «Διαθέσιμο για αποστολή» σε περιοχές που δεν ανήκουν στις προ αναφερθείσες πλην των εξαιρέσεων που έπονται, γίνονται και πάλι εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ. Κατ’ εξαίρεσιν, σε περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές), η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής αναλόγως τον υφιστάμενων μέσων μεταφοράς, της δυσχέρειας, της απόστασης κ.λ.π. 

Τα προϊόντα με ένδειξη « Διαθέσιμο - Ειδική Παραγγελία » τα οποία τίθενται σε πώληση μόνο από το ηλεκτρονικό κατάστημα παραδίδονται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας. Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη « Διαθέσιμο για Γρήγορη Αποστολή » παραδίδονται εντός 24 ωρών εντός Αττικής και έως την δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την αποδοχή της παραγγελίας με βάση τους οικείους όρους. Το κόστος της υπηρεσίας είναι 9,99€ και χρεώνεται επιπλέον των μεταφορικών εξόδων.

Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ.

Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα σε παραγγελία από προμηθευτές (με την ένδειξη «Αναμένεται Σύντομα/Κατόπιν Παραγγελίας») αποστέλλονται μετά την συλλογή όλων των προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας. Δεν αποκλείεται τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μιας παραγγελίας εφόσον αυτά παραληφθούν σε διαφορετικούς χρόνους από προμηθευτές ή εφόσον προέρχονται από διάφορους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας.

Οι ανωτέρω προθεσμίες σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου και της επιρροής της εταιρείας, όπως σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες (ενδεικτικά COVID 19 κλπ), στάσεις, εξεγέρσεις, αποφάσεις αρμοδίων Αρχών που περιορίζουν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων στην εκτέλεση των παραγγελιών και πωλήσεων φορέων και υπηρεσιών, καθυστερήσεις των προμηθευτών στις παραδόσεις κλπ. είναι πιθανόν να παραταθούν για εύλογο διάστημα λόγω των έκτακτων συνθηκών. Η ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όμως δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή προσωρινή αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από τα παραπάνω αιτίες.

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας - χρεώσεις για παραδόσεις

Παραδόσεις σε περιοχές εντός του Δικτύου Διανομής της ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ-υποχρεώσεις:

Στο Δίκτυο Διανομής της ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ ορίζεται ότι υπάγονται η περιοχή της Αττικής. Τα παραδοτέα στις ανωτέρω περιοχές και πόλεις, κατόπιν της παραγγελίας, προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την εταιρεία. Η ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής.

Παραδόσεις σε λοιπές περιοχές της Επικράτειας

Σε περίπτωση που ο πελάτης ορίσει στην παραγγελία που θα διαβιβάσει, τόπο παράδοσης εκτός των περιοχών που στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρονται (δηλαδή εκτός πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθήνας), τότε η ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ δικαιούται να αναθέσει την μεταφορά των προϊόντων σε συνεργαζόμενη επιχείρηση μεταφορών. Σε κάθε περίπτωση παράδοσης εμπορευμάτων από συνεργαζόμενη επιχείρηση μεταφορών και όχι από ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα της ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ.

Το είδος παραδίδεται στο επίπεδο της οδού μπροστά στην είσοδο του κτιρίου όπου βρίσκεται η εταιρεία του πελάτη χωρίς υποχρέωση μεταφοράς σε όροφο και ο πελάτης υποχρεούται να το παραλάβει στο χώρο αυτό και με δικά του μέσα να το οδηγήσει στη θέση προορισμού του.

Ο κίνδυνος από την πώληση στην περίπτωση της μεταφοράς με εντολοδόχο της εταιρείας τρίτο μεταφορέα, μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους του μεταφορέα. Σε περίπτωση επιλογής και ανάθεσης εκ μέρους του πελάτη, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη κατά την παράδοση των προϊόντων προς το μεταφορέα. Για την ανάθεση της μεταφοράς σε συνεργαζόμενο μεταφορέα θα ενημερώνεται ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του ενώ θα ακολουθεί άμεση γραπτή συνεννόηση (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) που μπορεί να επιβεβαιώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο, (τηλ. 210 8169999 και ώρες Δευτέρα – Παρασκευή 08:30-16:30).

Για τα θέματα σχετικά με παράδοση εμπορευμάτων ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τηλ. 210 8169999 (ώρες λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή 08:30-16:30)

Δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας προϊόντων εκ μέρους της ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίψει και να μην κάνει δεκτές παραγγελίες στις οποίες σωρευτικά

  • Ο πελάτης ζητά να εξοφλήσει την αξία της αγοράς με αντικαταβολή αν υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρών και
  • Η παραγγελία αφορά μεγάλο/α σε μάζα προϊόν/ντα όπως ενδεικτικά βάρους άνω των 100 kg.

Αντίθετα, υποχρεούται να δεχθεί μία τέτοια παραγγελία εφόσον ο πελάτης δεχθεί έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής που τα μέρη θα συμφωνήσουν μεταξύ τους εγγράφως.

Παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ μόνο στα όρια του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών – δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας υπηρεσιών εκτός Δικτύου

Γενικοί όροι περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεωμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα παραλαβής των πωληθέντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, από την ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ.Ειδικότερα, ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί να παραλάβει από την εταιρεία,εκπληρώνοντας το τίμημα των προϊόντων αυτών με μετρητά ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας, κατά την παραλαβή των προϊόντων.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για παραλαβή την ίδια ημέρα (εφόσον το είδος είναι διαθέσιμο) και μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες του καταστήματος της εταιρείας. Ο πελάτης θα δύναται να προσέλθει στην εταιρεία, για την παραλαβή των πωληθέντων, μετά την πάροδο τουλάχιστον μισής ώρας από την υποβολή της παραγγελίας του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (για παράδειγμα, αν ο πελάτης προβεί σε παραγγελία την 14:00 μ.μ., θα δύναται να την παραλάβει από το κατάστημα που έχει επιλέξει τουλάχιστον μετά τις 14:30 μ.μ.).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής που του παρέχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και μη παραλαβή αυτών από το κατάστημα, κλπ.), η τελευταία δύναται να αποκρούσει και αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη μέσω της δυνατότητας παραλαβής από το κατάστημα. Σε περίπτωση δε που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των πωληθέντων (ήτοι, παραλαβή των πραγμάτων και αποπληρωμή του τιμήματος) στη διάρκεια της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, τότε η παραγγελία αυτοδικαίως ακυρώνεται, τελούσα υπό τη διαλυτική αίρεση της ως άνω εμπροθέσμου εκ μέρους του πελάτη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Παράταση της προθεσμίας χωρεί μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ μέρους του πελάτη και βεβαιωθούν εγγράφως. Στην περίπτωση της ακύρωσης, η ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.

Αρμόδιος για την παραλαβή εκ μέρους του πελάτη

Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας.

Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης - παράδοσης

Η ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΕ. δεσμεύεται για τους χρόνους αποστολής των διαθεσίμων προϊόντων ως άνω, εφόσον δεν συντρέχουν έκτακτες, απρόβλεπτες συνθήκες και περιστατικά ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα αλλά θα παραγγελθούν από προμηθευτή ή αναμένονται, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

1) Με την πάροδο δέκα (10) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας θα ενημερώνει τον πελάτη για τον πιθανό χρόνο παραλαβής ή για το γεγονός ότι ο προμηθευτής δεν έχει ακόμα παραδώσει τα είδη και ο χρόνος παραλαβής δεν μπορεί ακόμα να ορισθεί

2) Με την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας θα επανέρχεται με νέο επικαιροποιημένο όμοιο μήνυμα.

Εφόσον παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες από την αποδοχή της παραγγελίας και το προϊόν για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης της εταιρείας δεν έχει παραληφθεί από τον προμηθευτή, η εταιρεία θα επικοινωνεί με τον πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ) ενημερώνοντάς τον για την καθυστέρηση.